Vanligt förekommande frågor:

Vad är Mystery Shopping?
Termen Mystery Shopping refererar till de undersökningsmetoder inom kundnöjdhetsforskning som används för att studera kundservicestandards. I dessa studier skulle du fungera som en tränad observatör, en Mystery Shopper, och agera som kund i en normal köpsituation. Servicestandarderna utvärderas av dig enligt förbestämda kriterier som inte fokuserar på dina subjektiva upplevelser, utan på ytterst objektiva bedömningar av vissa kvalitetsstandards. För att resultaten ska vara så autentiska som möjligt är det viktigt att de anställda aldrig får reda på att du egentligen är en Mystery Shopper.

Resultaten som du samlar in som Mystery Shopper hjälper företag och organisationer att upptäcka brister i deras service, vilket ger dem möjlighet att göra justeringar för att framtida kunder ska få en service i nivå med deras höga servicestandards. Din roll som Mystery Shopper försäkrar att exempelvis servicestandards, utseende, produktplaceringar och kampanjer i butik rutinmässigt granskas. Med din hjälp kan kundservicen förbättras över ett helt nätverk av platser, vilket i slutändan gynnar alla kunder.

Hur kommer jag att förberedas inför ett uppdrag?
När du kvalificerats för att bli en Mystery Shopper får du en detaljerad genomgång som innehåller information om uppdraget, och en beskrivning av det scenario som ska följas. Det består vanligtvis av dokumenterade steg-för-steg instruktioner samt en kort onlineövning. I vissa fall kommer Mystery Shoppers dessutom att förberedas personligen, via telefon eller via ett webseminarium.

Hur kan jag komma åt webseminarium och videohandledningar?
Det finns en länk till kurserna i det skrivna informationsmaterialet.

Kan flera uppdrag utföras samma dag?
Antalet uppdrag som kan utföras per dag kan variera beroende på specifika uppdragsregler.

Finns det några programvarukrav för att jag ska kunna ange min information via webben?
Vi rekommenderar att du alltid uppgraderar din internetbrowser till den senaste versionen. Utöver det kan det vara nödvändigt att inkludera fotografier av dokument, visitkort eller liknande i digital form. En scanner, en foto-kapabel telefon eller digitalkamera kan därför vara bra att ha till hands. Vår mjukvara är optimerad för de senaste versionerna av Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari.

Hur snabbt måste resultaten fyllas i efter granskning?
Vi behöver ha resultaten inskickade inom tolv timmar efter uppdraget har slutförts. Detta är viktigt eftersom att du då har dina observationer och svar färskt i minnet, vilket gör att de är så autentiska och detaljerade som möjligt. Vissa projekt kräver t.o.m. att du skickar in resultaten direkt efter att du slutfört uppdraget.

Vad är sysselsättningsstatusen för en Mystery Shopper?
Mystery Shoppers arbetar uteslutande som oberoende uppdragstagare/frilansare för Ipsos Loyalty. Vänligen se våra användarvillkor för mer information. Dessa finns att läsa i samband med att du registrerar dig.

Är det gratis att registrera sig som en Mystery Shopper?
Ja, Ipsos kommer aldrig att begära att du betalar för att bli medlem i våra Mystery Shopper-paneler.

Kan man som Mystery Shopper hos Ipsos utföra uppdrag för andra Mystery Shopping-företag?
Absolut – vi uppmuntrar t.o.m. att du utför uppdrag för andra Mystery Shopping-företag.